First2019-01-29T12:43:20+00:00

01  درباره ما

گروه برگاموت

گروه مشاورین برگاموت با اخذ نمایندگی رسمی و عقد قرارداد با شرکت های سازنده ساختمانی و سرمایه گذاری ترک با همراهی و همکاری کارشناسان ، مشاوران ، وکلا و مترجمین و در اختیار قراردادن تجارب و اطلاعات جامع در زمینه خرید ، فروش ملک و سرمایه گذاری با بهینه سازی زمان و هزینه ها  شرایط مطلوبی را  در جهت اخذ تصممیم گیری صحیح و سرمایه گذاری مطمین فراهم آورده.در حال حاضر کشور ترکیه با افزایش دامنه اقتصادی خود سعی میکند تا یکی از کشورهای خوش نام جهت سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی باشد ، بعد از رشد اقتصادی چشم گیر این شور در سال 2017 بسیاری از موسسات اعتبارسنجی  بین اللمللی انتظارات خود را در مورد رشد اقتصادی ترکیه در جهتی مثبت قرار دادند و این رشد را برای سال های 2018 و 2019 در حدود 4.1 درصد پیش بینی کردند .دولت ترکیه سیاست *حذف محدودیت های سرمایه گذاری خارجی* خود را در این کشور به کار گرفت و سعی در ایجاد محیطی دوستانه در جهت پیشرفت بیشتر نمود . احداث بزرگترین فرودگاه دنیا و افتتاح آن در ژانویه سال 2019 بزرگترین قدم در جهت ادامه این روند بوده است و ترکیه خود را به عنوان جایگاه بین المللی مناسب برای تجارت ، سرمایه گذاری و ایجاد شبکه های کاری گسترده معرفی نمود.

READ MORE

راه های ارتباطی

استانبول ، آسیایی ، جاده بغداد

Web: Web: