Loading...
فروشنده2019-01-31T14:47:08+00:00

تصمیم گیری برای فروش :

خرید ملک در ترکیه

اگر در این مرحله قصد فروش دارید زمانی را به فکر کردن اختصاص دهید و بعد از در نظر گرفتن کل شرایط و موارد تصمیمتان را به عمل تبدیل کنید و حتما قبل از فروش به برنامه بعدی و سرمایه گذاری و نوع مصرف و افزایش پولی که دریافت کرده اید بعد از فروش فکر کنید .

چرا قصد فروش دارید ؟

تصمیم به خرید ملکی بزرگتر دارید ؟ و یا تصمیم به جا به جایی به شهری مکانی دیگر دارید ؟ به تمامی دلایل خود فکر کنید و سبک زندگی و هر بعد دیگری را در نظر بگیرید .موقعیت های جدید دیگر ، سرمایه گذاری و … اهداف خود را واضح و شفاف کنید تا منجر به تصمیم گیری صحیح ، بهتر و سریع تر بشود .

جه موقعی باید بفروشید ؟

بازه زمانی خود را برای فروش مشخص کنید ، شرایط فروش و مبلغ خود را در نظر بگیرید ، اطلاعات دقیق در مورد انالیز بازار را مطالعه کنید اگه محدودیت زمانی ندارید برای فروش بهتر از همزمان با تغییرات بازار و منطقه جلو بروید و فروش را به قیمت روز انجام دهید .

راه های ارتباطی

استانبول ، آسیایی ، جاده بغداد

Web: Web: